آموزش تدریس

آموزش تدریس برای معلمان نوپا و تازه کار

در این مقاله پرکاربرد و مورد نیاز، قصد داریم بمنظور آموزش تدریس برای معلمان نوپا و مبتدی و رفع دغدغه ها و نگرانی های آنان از تدریس در جلسات اول، به ارائه نکات مهم و کلیدی برای کمک به آنان بپردازیم.