روش تدریس

تربیت معلم جهت تدریس مؤثرتر و بهتر

تربیت یک معلم شامل نحوه تعامل او با یک دانش‌آموز که خود شامل (دانستن ویژگی‌های یک معلم خوب (که در مقاله آموزش معلم به‌طور کامل شرح شده است)، نحوه بیان مطالب، تغییر یکنواختی کلاس و ایجاد تنوع جهت مدیریت کلاس برای جلوگیری از کسل شدن دانش‌آموزان، چگونگی برخورد با یک دانش‌آموزی که فراتر از علم خود او می‌داند و میزان مسئولیت‌پذیری معلم در برابر اشتباه‌های خود، چگونگی برخورد با دانش‌آموزی که دیر در کلاس درس حاضر می‌گردد) و چگونگی ورود به حیطه معلمی و تحصیل در دانشگاه تربیت‌معلم (این مبحث در مقاله دیگر که در همین بخش آمده، به‌صورت جداگانه بررسی‌شده است) می باشد.

آموزش تدریس برای معلمان نوپا و تازه کار

در این مقاله پرکاربرد و مورد نیاز، قصد داریم بمنظور آموزش تدریس برای معلمان نوپا و مبتدی و رفع دغدغه ها و نگرانی های آنان از تدریس در جلسات اول، به ارائه نکات مهم و کلیدی برای کمک به آنان بپردازیم.