کلاسه

کلاسه؛ سیستم برندسازی معلم حرفه ای

معرفی سیستم جامع کلاسه؛ سیستم برندسازی معلم حرفه ای انقلابی عظیم در برندینگ معلمان کلاسه و چرایی نیاز معلمان آینده به آن؟ در دنیای امروز برندسازی و شهرت و آوازه…