آموزش معلم و همه آنچه که درباره آموزش معلم می خواهید بدانید.

آموزش معلم و همه آنچه که درباره آموزش معلم می خواهید بدانید.

5٫0 rating based on 1,234 ratings
آموزش معلم

همه چیز درباره آموزش معلم

  • آموزش معلم در ایران، با چه اهدافی و به چه شیوه هایی انجام می شود؟
  • دوره های های ضمن خدمت  برای آموزش معلم، به چه دلیل و به چه روش هایی انجام می پذیرد؟
  • دوره های فعلی ضمن خدمت فرهنگیان، تا چه حد مطلوب و محبوب است و چه روش هایی می تواند به ارتقای سطح کیفی آن و افزایش میزان رضایتمندی معلمان از نحوه برگزاری آن، کمک کند؟

  • آموزش معلم در ایران، با چه اهدافی و به چه شیوه هایی انجام می شود؟
  • دوره های های ضمن خدمت  برای آموزش معلم، به چه دلیل و به چه روش هایی انجام می پذیرد؟
  • دوره های فعلی ضمن خدمت فرهنگیان، تا چه حد مطلوب و محبوب است و چه روش هایی می تواند به ارتقای سطح کیفی آن و افزایش میزان رضایتمندی معلمان از نحوه برگزاری آن، کمک کند؟
  • چالش های پیش روی دوره های ضمن خدمت برای آموزش معلم چیست؟

اگر جواب این سوال ها را می خواهید، تا انتهای این مقاله، ما را دنبال کنید.

آموزش  معلم را می توان از جمله حساس ترین و مهم ترین مؤلفه های نظام های تعلیم و تربیت دانست.

موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحول در نظام های آموزشی منوط به توانمندیها و قابلیتهای حرفه ای معلمان است.

معلمان مجریان اصلی برنامه ها در محیط واقعی هستند.

وزارت آموزش و پرورش، با دارا بودن بیش از یک میلیون پرسنلِ واحد آموزشی و اداری، بزرگترین وزارتخانه ی ایران محسوب می شود.

بیش  از چهارده میلیون دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی، در سراسر کشور، تحصیل می کنند.

درصد قابل توجهی از کارکنان دولت را، کارمندان وزارت آموزش و پرورش تشکیل می دهند.

با توجه به اینکه امور تربیتی انسان ها تا سن ۱۸ سالگی، بر عهده نهاد آموزش و پرورش گذاشته شده است، از جهاتی مهم ترین وزارتخانه ایران به شمار می رود .

معلم مرکز توجه همه دانش آموزان

تحقق هر آرمانی در آموزش و پرورش در گروِ نیروی انسانی آن (یعنی معلمان) است. هیچ اصلاحی، بدون همکاری و مشارکت فعال آنان محقق نمی‌گردد.

آموزش معلم چه قبل و چه در حین خدمت، کاملاً ضروری می باشد.

اﻣﺮوزه در اﮐﺜﺮ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ دﻧﯿﺎ، ﻋﻤﺪه ی ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﺑﺮ روي ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻌﻠﻢ، ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ، ﭘﯿﺶ از ﺧﺪﻣﺖ، آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد بعنوان ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ، اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ارتقای معلمان از مهمترین آرمان های وزارت آموزش و پرورش می باشد. به فرآیندِ افزایش توانمندی و شایستگی های حرفه‌ای و تخصصی معلمان که به کارایی و اثربخشی فعالیت آنان منجر شود و دستیابی به اهداف قصد شده را تسهیل کند، ارتقای معلم اتلاق می شود.

پیشرفت‌هاى سریع علوم تجربی، ریاضی، فنى و علوم انسانی بویژه علوم تربیتی، روانشناسى و تکنولوژى آموزشى در جهان امروز ایجاب مى‌کند که معلمانِ تمام دوره‌هاى مختلف تحصیلى به‌طور مستمر به دانش‌افزائی، خودسازى و کسب مهارت‌هاى لازم در انتقال عناصر فرهنگى به نسل آینده بپردازند.

کودکان، نوجوانان و جوانان توسط معلم با حاصلِ تحقیقات و تجربیات و نوآورى‌هاى روز دنیا با استفاده از شیوه‌ها، فنون و ابزار مناسب آشنا می شوند.

در نظام‌های آموزشی جدید، نقش معلم، مشاوره و تسهیل‌گری است و باید به دنبال تربیت دانش‌آموز پژوهنده باشد. به همین دلیل نیاز است تا کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری را توسعه دهد ،که استفاده از فناوری‌های نوین در امر آموزش، یکی از ابزارهای افزایش کیفیت است.

 آموزش معلم معمولاً در دو شکلِ آموزش پیش از خدمت (تحصیل در مراکز تربیت‌معلم) و ضمن خدمت انجام مى‌پذیرد که آموزش ضمن خدمت، مهمترین راهبرد توسعه حرفه ای مستمر معلمان می باشد و به روش‌هاى حضوری، نیمه‌ حضوری و غیر حضوری (مکاتبه‌ای) برگزار می گردد. 

برای آموزش معلم، بمنظور بهبود عملکرد او، ابتدا باید ویژگیهای یک معلم خوب را دانست.

🔹🔹🔹دوره های ضمن خدمت برای آموزش معلم به چه روش هایی انجام می پذیرد؟

🔹🔹آموزش از طریق دوره های رسمی در دانشگاه

در این روش از آموزش معلمان، افراد متقاضی مانند سایر دانشجویان، دوره های آموزشی را در دانشگاه سپری می کنند و بعد از دو یا چهار سال آموزش، کار خود را به عنوان معلم در سیستم آموزشی، شروع می کنند.

🔹🔹آموزش از طریق دوره ی کارورزی

یکی از بهترین روش های آموزش معلم، کسب تجربه از معلمانِ با تجربه تر است. بدین صورت که از معلم ِتازه کار، خواسته می شود برای مدتی (معمولاً برای یک سال تحصیلی) بعنوان کمک معلم یا معلم یار، در مدارس مختلف، حاضر شود تا ضمن کمک به اجرای فعالیت های کلاس، به صورت عملی با جو و شرایط مدرسه و تدریس، آشنا شود.

🔹🔹آموزش معلم همراه با سفر

در تمام کشورهایی که یک سیستم آموزشی قوی دارند، برگزاری تورهای آموزشی برای معلمان، صورت می گیرد.

بعنوان مثال کره جنوبی( مجموعه رسانه ای چوسون) هر ساله ۴۰۰ آموزگار را با هزینه خود، به کشور ژاپن اعزام می کند.

با این کار معلمین کره‌ای می‌توانند با پیشرفت‌های علمی کشور ژاپن آشنا شوند و تجارب ژاپنی ها را به کره منتقل کنند.

بعلاوه، سالانه تعداد ۱۰۰ آموزگار از سوی این روزنامه، به کشور چین اعزام می شوند تا از نزدیک پیشرفت های سریع چین را مشاهده کنند.

به این ترتیب زمینه ارتقای کیفی آموزش و پرورشِ کره را فراهم می‌سازند.

🔹🔹حال میرسیم به اینکه، دوره های ضمن (حین) خدمت برای آموزش معلم، به چه دلیل و به چه روش هایی انجام می پذیرد؟

🔹 همانطور که در بالا گفته شد، یکی از روش‌های توانمندسازی معلمان، برگزاری دوره‌های بازآموزی در حین خدمت است تا آنها را با روش‌های نوین تدریس آشنا کند.

🔹بی‌توجهی به آموزش‌های ضمن خدمت (جهت بروزرسانی و توانمندسازی معلمان) در نهایت منجر به حضور معلمانی در کلاس درس می‌شود که نه اطلاعات به روز دارند و نه مهارت‌های قابل قبول.

🔹توانمندی یک معلم می‌تواند جریان آموزش را کیفیت بخشد و در نهایت نسلی را تربیت کند که برای کشور منشأ اثر است.

🔹🔹 برگزاری دوره های ضمن خدمت معلمان بصورت رسمی

 🔹 آموزش ضمن (حین) خدمت از لحاظ سازمانی به آموزشی اطلاق می‌شود که پس از استخدام فرد در سازمان صورت می‌گیرد.

🔹 هدف از آن، آماده‌سازی افراد برای اجرای بهتر مسئولیت‌هایشان و بهبود توانایی‌ها و مهارت‌های آنان است.

🔹 آموزش معلم در مکانی مشخص صورت می گیرد. برای این منظور اساتیدی از طرف دولت تعیین می شوند.

🔹 معمولاً پس از پایان دوره، مدارکی تحت عنوان ” ضمن خدمت” به معلمان داده می شود.

🔹 این مدارک در افزایش حقوق و جایگاه آنان نقش قابل بیانی دارد.

 🔹 به گفته برگزار کنندگان دوره های ضمن خدمت در ایران، این کلاس ها با چالش هایی روبرو است. پایین بودن کیفیت، کاربردی نبودن محتوا و بی انگیزه بودن معلمان از جمله آسیب های دوره های ضمن ضمن خدمت برای آموزش معلم در ایران است.

🔹🔹 برگزاری دوره های ضمن خدمت معلمان بصورت غیر رسمی

🔹  آموزش معلم در خود مدرسه (یا فضای مورد علاقه معلمان) با اساتیدی که خود معلمان تعیین می کنند، انجام می شود.

🔹🔹 مقایسه برگزاری دوره‌های ضمن خدمت معلمان بصورت حضوری و مجازی

🔹دوره های ضمن خدمت حضوری، اغلب مبتنی بر ارائه‌ی آموزش به صورت عمومی هستند. معمولاً بصورت سنتی از فردی بعنوان مدرس دوره آموزشیِ خاص، دعوت می‌شود که طی یک یا چند جلسه برای معلمان سخنرانی کند.

کلاس دوره صمن خدمت معلمان

🔹 یکی از مواردی که کیفیت این دوره‌ها را با چالش‌هایی مواجه ساخته است، برگزاری دوره‌های ضمن خدمت برای معلمان بصورت مجازی می باشد.

🔹 برخی از معلمین معتقدند مجازی‌محور کردنِ آموزش های ضمن خدمت را باید ذیل سیاست‌های کاهش هزینه‌ها ارزیابی کرد نه مضیقه زمانیِ معلمان!

🔹 شرکت در دوره‌های ضمن خدمت مجازی به نوبه‌ی خود وقت‌گیر است. تنها تفاوت در این است که معلمان باید در منزل برای این دوره‌ها وقت بگذارند.

🔹 امروزه این شیوه سنتی کارآیی و اثربخشی چندانی در آموزش نوین ندارد‌. از یک سو آموزش‌های ارائه شده در این دوره‌ها معمولاً برای تعداد محدودی از معلمان ( نه همه شرکت‌کنندگان) معنادار و مرتبط است. از سوی دیگر برای همان گروه‌های هدف، امروزه دیگر مسائلِ عمومی در آموزش، دغدغه اصلی محسوب نمی‌شود.

سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان

🔹 عدم استفاده از آموزش‌های مبتنی بر فناوری‌های روز یکی از ایراداتی که به نظام آموزشی ما وارد شده است. ضمن خدمت کارکنان دولت صرفاً به آموزش‌های الکترونیکی تحت وب و با الگوهای سنتی محدود شده است.

🔹 به عنوان مثال دوره آموزشی، توسط ارائه‌دهندگان به سرفصل‌هایی تقسیم می‌شود. برای هر سرفصل محتوایی در قالب چندرسانه‌ای تحت وب، تولید و در تارنمای مورد نظر بارگذاری می‌گردد.

معلمان فرصت دارند تا در بازه ی زمانی تعیین شده توسط ارائه‌دهندگان دوره، به تارنمای مورد نظر ورود کنند. آنگاه با مطالعه مطالب ارائه شده برای یک یا چند آزمون تستی آنلاین آماده شوند.

🔹 میزان موفقیت معلمان در قبولی در این دوره ها، با کسب یک حدنصاب نمره از شرکت در آزمون‌ها و انجام تکالیف تعیین شده، ارزیابی می‌شود. بدیهی است این نوع ارزیابی را نمی‌توان شاخص دقیقی برای سنجش مهارت و دانسته‌های معلمان به حساب آورد.

🔹 در بسیاری از کشورها استفاده از بستر فضای مجازی برای آموزش‌ معلم، به آموزش‌های الکترونیکی تحت وب محدود نمی گردد.

🔹 ظرفیت‌های دیگری از خارج محیط وب مانند «اپلیکیشن‌های تلفن همراه» و حتی اخیراً «شبکه‌های اجتماعی» نیز مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است.

🔹 در این روش‌ها معلمان به پایگاه داده گسترده و متنوعی از محتوای آموزشی و استانداردهای معلمی دسترسی دارند.

🔹 معلم می تواند در استفاده از این روشها آزادی عمل داشته باشد. خودش را بسنجند و همچنین برای ارتقا به سطوح بالاتر حرفه‌ای خود را آماده سازد.

اپلیکیشن سوالات آزمون کلاس ضمن خدمت مجازی

اخیراً برخی کشورها  با دعوت از تمام معلمان کشور، یک پایگاه داده بزرگ از تجربیات و اندوخته‌های آنان در خصوص محتوای مورد نیاز برای آموزش‌های ضمن خدمت به تفکیک مقطع تحصیلی و رشته درسی مورد نظر ایجاد کرده‌اند.

بدین صورت معلمان می‌توانند علاوه بر دانش، مهارت‌ها و تجربیات خودشان، ایده‌ها، ابتکارات و خلاقیت‌های خود را نیز در زمینه‌های مختلف آموزشی در معرض دید یکدیگر قرار دهند.

در چنین‌ سیستمی، معلمان اجازه خواهند داشت که در تعاملی چند سویه، ایده‌های یکدیگر را بهینه و تکمیل کنند. براساس بازدیدها، نظرات، پیشنهادات و بازخوردهایی که نسبت به چنین طرح‌هایی در این پایگاه داده پیشنهادی ارائه می‌شود، فردی که چنین ایده‌ای را مطرح کرده است، امتیاز می‌گیرد. این امتیازها هم می‌تواند باعث بیشتر دیده شدن ایده مورد نظر و فرد طراح ایده شود و هم اینکه به نحوی میتوان افرادی را که مشارکت و خلاقیت بیشتری از خود نشان می‌دهند مورد تشویق و تقدیر قرار داد. به این ترتیب این خود باعث انگیزش بیشتر کارکنان و ‌تقویت چنین سیستمی خواهد شد.

اینطور که بنظر می رسد  با روش‌های فعلی، کیفی‌سازی  دوره های ضمن خدمت برای آموزش‌ خدمت تا حد زیادی نادیده گرفته می‌شود. چون سیستمی که صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان را ارزیابی می‌کند، برای امتیازدهی به معلمان، روی آیتم‌های کمّی متمرکز است. در چنین سیستمی، برای مثال میزان ساعات گذرانده شده دوره‌ها توسط معلمان طی یک یا چندین سال متوالی، یک شاخص مهم و تاثیرگذار در ارزیابی میزان صلاحیت و تعیین رتبه حرفه‌ای آنان محسوب می‌شود. آیتم‌هایی نظیر موضوعات و محتوای دوره‌ها و میزان ارتباط آنها با تخصص معلمان اهمیت چندانی نمی‌یابد. از این رو قطعاً بدون بازنگری و اصلاح این فرآیند معیوب، نمی‌توان بر روی ارتقای کیفی آموزش‌های ضمن خدمت متمرکز شد.

 در کلام آخر می توان گفت، توسعه حرفه‌ای معلمان، بعنوان فرآیندی مداوم و مستمر، به حمایت و منابع نیاز دارد و در صورتی موجب ارتقا و بهسازی نیروی انسانی خواهد شد که به طور نظام مند طراحی، حمایت، بودجه‌بندی و بررسی شود.

Avatar
زهرا خوش کلام وب‌سایت
زهرا خوش کلام هستم...کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار... عاشق کارای تحقیقاتی و تولید محتوام... به حوزه ی بازاریابی علاقه مندم... مسئول تولید محتوای تیم کلاسه م... سرسختانه واسه ی هدفام میجنگم

یک نظر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *